Presta Flex, de oplossing voor

de personeelsadministratie van flexi-jobs

In de horecasector is flexibiliteit belangrijk en is de vraag naar administratieve vereenvoudiging groot. Toch hebben de recente wetswijzigingen eerder het omgekeerde effect. De talrijke statuten zoals extra, student, flexi-jobber of vaste werknemer maken het beheer van de prestaties erg complex.


Gebruik daarom Presta Flex en automatiseer en beheer uw personeelsplanning en loonadministratie.

Win tijd en maak geen fouten dankzij Presta Flex.

Neemt u personeel in dienst?

Een vervanger voorzien?

Werkt u regelmatig met extra's?

Onafhankelijk van het statuut van uw medewerker kan u makkelijk een DIMONA-aangifte invoeren.

In enkele seconden doet u de nodige aanpassingen en bent u zeker dat het werk verder gaat.  

Nadat u een eerste keer een contract voor een extra aanmaakt worden door het uitvoeren van een DIMONA alle volgende contracten automatisch gecreëerd.

Meer dan alleen een kalender!

Via de applicatie kan u ook:

  • De looncomponenten van uw werknemers beheren.
  • De signaletiek van de personeelsleden beheren. 
  • Rapporten rond de loonresultaten raadplegen. 
  • Alle documenten die voor uw onderneming werden gearchiveerd bekijken.  
  • De stand van de vorderingen ten opzichte van de officiële instellingen raadplegen (RSZ, FOD Financiën…).

Waarom Presta Flex ? 

  • De invoer van prestaties is alleen toegelaten in de periodes die door een DIMONA gedekt zijn.
  • Nachtpremies, zondagswerk of werk op een feestdag zijn 100% geautomatiseerd.   
  • Het loon wordt automatisch bepaald op basis van de functie die werd gekozen.  
  • Beslis in het algemeen of pauzes al dan niet worden betaald.

Maak tijd voor wat echt telt,

draag zorg voor uw klanten!

© 2018 Group S - All rights reserved.